Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Přednášky ZS 2017/2018
Informace k předmětu CHEZE/QCHEZ
Z terenních cvičení CHEZE - 2017
Materiál ke studiu
Okruhy otázek k SZZ
Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z Chovu zvířat v ekologickém zemědělství.