Účelové zařízení Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity

Účelové zařízení ve Čtyřech Dvorech je součastí Katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty JU. Jsou zde chovány jednotlivé druhy a kategorie nejvýznamnějších hospodářských zvířat s důrazem na chov zvířat zařazených do genetických živočišných zdrojů.

Jedná se o unikátní výukový komplex, který studentům Zemědělské fakulty a především studentům zootechnického oboru umožňuje získat nejen poznatky o chovu všech rozhodujících druhů hospodářských zvířat, ale především vlastní zkušenosti s chováním zvířat, jejich životními projevy a se způsobem zacházení s nimi jako nezbytnou podmínkou úspěšnosti absolventů Zemědělské fakulty.

Vynikající umístění účelového zařízení (5 minut cesty od fakulty) je výhodné jak pro vyučující jednotlivých odborných předmětů, tak pro studenty, kteří se zúčastňují výuky a výzkumu i pro studenty, kteří absolvují na účelovém zařízení svoji odbornou praxi. Zároveň na tomto pracovišti studenti vykonávají provozní praxi a část odborné praxe. Mají tak možnost získat zkušenosti s chovem, ošetřováním a krmením zvířat, ale i s organizací a managementem chovu.

Od letního semestru roku 2013 došlo k zásadní změně v systému organizace praxe studentů zootechnického oboru a studenti zabezpečují pod dohledem technického pracovníka statku samostatně celý provoz účelového zařízení. Zároveň byly instalovány přístřešky na pastviny a část zvířat (ovce a koně) je tak volně chována na venkovních pastvinách v kampusu Jihočeské univerzity, což se projevilo pozitivními ohlasy u obyvatel Českých Budějovic a přilehlého sídliště ve Čtyřech Dvorech, kteří mají možnost ukázat svým dětem a vnoučatům koně a ovce ve výbězích.

Výběh ovcí a koní je dále součástí naučené stezky Pracujeme s přírodou, která vede kampusem univerzity.