Výuka na katedře

Výuka na Katedře zootechnických věd má poměrně široký záběr. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v následujících oblastech:

Prvotní seznámení studentů s katedrou je v základních předmětech zaměřených na morfologii, fyziologii, zoohygienu a prevenci chorob, veterinářství a v dalších specifických oblastech, které slouží jako počáteční seznámení s hospodářskými zvířaty a poskytne dostatečné teoretické znalosti pro absolvování dalších předmětů.

Teoretický základ pro studium disciplín speciální zootechniky poskytuje obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění hospodářských zvířat, ale i genetika. Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd.

V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii. Bezprostředně navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů.