Aktuálně řešené projekty na katedře

V současné době probíhá na katedře výzkum s podporou následujících výzkumných projektů a grantů:

Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku.
NAZV: QJ1510336
spoluřešitelé: prof. Čítek, Ing. Hanusová, prof. Trávníček, Ing. Konečný

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR.
NAZV: QJ1510339
řešitel: prof. Čítek

Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat.
NAZV: QJ 1210253
řešitel: prof. Matoušek

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice.
NAZV: QJ1510141
řešitel: doc. Maršálek

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu.
NAZV: QJ1530058
řešitel: prof. Šoch

Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti.
NAZV: QJ1210375
řešitel: prof. Šoch

Vývoj nového informačního systému a aplikované technologicko-organizační inovace řídících systémů v chovu dojeného skotu pro posílení konkurenceschopnosti chovatelů a zvýšení kvality živočišných produktů a welfare zvířat.
NAZV: QJ1210144
řešitel: prof. Šoch

Zdraví hospodářských zvířat a zdravotní bezpečnost potravin – genetické, parazitární a nutriční aspekty.
GAJU 011/2013/Z
řešitelé: doc. Kváč, prof. Čítek, prof. Trávníček, Ing. Konečný

Bioklimatologické vlivy prostředí a technologické postupy ve vztahu k welfare zvířat a kvalitě produktů v potravním řetězci.
GAJU 020/2013/Z
řešitelé: doc. Maršálek, prof. Matoušek, prof. Šoch, doc. Lád, prof. Čermák, doc. Bartoš

Vliv produkce a úrovně steroidních hormonů na aktivitu štítné žlázy ovcí a krav.
GAJU 152/2014/Z
řešitelé: Ing. Hladký, prof. Trávníček, Ing. Staňková, Ing. Konečný