O katedře

Katedra zootechnických věd je multidisciplinárním centrem vzdělávání a výzkumu v oblasti živočišné výroby...