O katedře

O katedře
Katedra zootechnických věd je multidisciplinárním centrem vzdělávání a výzkumu v oblasti živočišné výroby...
Aktuality
Události