Z konference Zootechnika 2016

Dne 27. června 2016 se na Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích konala konference mladých vědeckých pracovníků „ZOOTECHNIKA 2016“ se zaměřením na problematiku chovu hospodářských zvířat. Byly předneseny příspěvky z chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat od telat a podmínek jejich chovu přes mléčnou užitkovost skotu, kvalitu mléka z hlediska výživy lidí až po problematiku reprodukce skotu a koní a kvalitu zdravotního stavu zvířat. Tematicky aktuální byly práce z oblasti chovu prasat řešící výkrmové schopnosti a jatečnou hodnotu prasat nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku.

Pětičlenná hodnotící komise složená ze zástupců SPU Nitra, ČZU Praha a MENDELU Brno vyhodnotila jako nejlepší vědeckou práci studii Ing. Márie Rušinové ze Slovenské poľnohospodárske university v Nitře zabývající se Vlivem říje na změny pohybové aktivity dojnic holštýnského plemene, na druhém místě se umístila Mgr. Ing. Anna Brutovská z pořádající Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích s příspěvkem zabývajícím se Výskytem parazitů u koní v jižních Čechách a třetí ohodnocenou prací byla studie na téma Obsah jódu v kravském mléce a jeho význam v lidské výživě Ing. Zuzany Křížové reprezentující také ZF JU v Českých Budějovicích.

Celá konference se konala za finančního přispění a podpory projektu GAJU 019/2016/Z.