Státní závěrečné zkoušky oboru Zootechnika

Všichni studenti bakalářského a magisterského studijního programu a oboru Zootechnika ve dnech 27. 5. – 30. 5. a 11. – 13. 6. 2019 úspěšně obhájili své práce a složili státní závěrečné zkoušky.