Konference „Zootechnika 2017“

Dne 15. června 2017 se bude konat konference mladých vědeckých pracovníků „ZOOTECHNIKA 2017“ se zaměřením na problematiku chovu hospodářských zvířat.

Zahájení v 9.00 hod. v místnosti Vědecké rady ZF JU v Českých Budějovicích (pavilon M).