Pozvánka na konferenci "Zootechnika 2019"

Dne 14. 6. 2019 se koná konference mladých vědeckých pracovníků „ZOOTECHNIKA 2019“ se se zaměřením na problematiku chovu hospodářských zvířat (zahájení v 9.00 hod., v místnosti Vědecké rady ZF JU v Českých Budějovicích (pavilon M).

Bližší informace a program:    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

a

Česká společnost hipologická

pořádají

dne 14. června 2019

konferenci mladých vědeckých pracovníků

 

„ZOOTECHNIKA 2019“

 

se zaměřením na problematiku chovu hospodářských zvířat

 

 zahájení v 9.00 hod.

 v místnosti Vědecké rady ZF JU v Českých Budějovicích (pavilon M)

  

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů se zaměřením na problematiku chovu zvířat.

 

Délka prezentací výsledků jednotlivých příspěvků je stanovena na 20 min., včetně diskuze.

 

 Konference je přístupná chovatelské veřejnosti.

 

 Program:

 

Zahájení:   9.00 hod.

 

1. 

9,10


  Vliv vybraných německých linií na skokovou výkonnost českého teplokrevníka

  Kubíková, Z., Jiskrová, I., Kubištová, B.

2. 

9,30


  Vliv testačních odchoven na chov českého teplokrevníka

  Kubištová, B., Jiskrová, I., Kubíková, Z.

3. 

9,50


  Vliv technologie chovu koz na kvalitu kozího mléka

  Strnad, L., Búdová, A., Čoudková, V., Baštýřová Brutovská, A., Maršálek, M.

4. 

10,10


  Zhodnocení a synchronizace říje a umělé inseminace u ovcí plemene Zwartbles

  Pešan, V., Hošek, M., Filipčík, R., Rečková, Z.

5. 

10,30

 

  Vyhodnocení dynamiky kvality spermatu beranů během dne

  Búdová, A., Strnad, L., Křížková, J., Čoudková, V., Kumble, K., Maršálek, M., Vejčík, A.

6. 

10,50

 

  Vplyv veku na vybrané charakteristiky ejakulátu žrebcov

  Soušková, K., Rečková, Z., Brudňaková, M.

7. 

11,10

 

  Vlivy působící na kvalitativní a kvantitativní ukazatele spermatu kanců

  Kučera, J., Kernerová, N., Matoušek, V.

8.

 11,30

 

  Ekonomické vyhodnocení reprodukce u populace masného plemene Aberdeen Angus

  Jungwirth, V.

9. 

11,50

 

  Porovnání četnosti výskytu parazitárních onemocnění u přežvýkavců odchovávaných v obdobných podmínkách

  Zevlová, E.

10. 

12,10

 

  Management dochovu selat z nadpočetných vrhů

  Řezáč, I., Kernerová, N., Matoušek, V.

11. 

12,30

 

  Vliv předehřevu během dlouhodobého skladování na líhnivost kuřat masného typu

  Tesařová, M., Lichovníková, M., Foltyn, M.

12. 

12,50

 

  Porovnání tří in vitro metod testujících akaricidní účinek esenciálních olejů vůči čmelíkům kuřím (Dermanyssus Gallinae)

  Rádsetoulalová, I., Lichovníková, M.

13.

  13,10

 

  Výskyt a promořenost vybraných včelstev Nosemou spp.

  Durčanský, P., Rutkayová, J., Kváč, M., Beneš, K.

 

Vyhodnocení:   13,45 hod.

Závěr:                14,00 hod.