Katedra

Katedra zootechnických věd je multidisciplinárním centrem vzdělávání a výzkumu v oblasti živočišné výroby.

Zaměření katedry je rozsáhlé, od morfologie a fyziologie hospodářských zvířat k jejich výživě. Vzdělání a výkum probíhá v oblastech reprodukce a šlechtění hospodářských zvířat a populační a molekulární genetiky. V neposlední je katedra zaměřena na speciální zootechniku a techniku chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, ale i výslednou kvalitu vybraných zemědělských produktů pocházejících z živočišné výroby.