Výzkum na katedře

Ve výzkumných programech spolupracují pracovníci katedry zejména s rezortním VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhříněvsi a VÚCHS, s.r.o. v Rapotíně.
Dále se podílejí na řešení výzkumných projektů jak národního, tak mezinárodního významu.

Dominantní postavení ve vědeckém programu mají:

 •   ověřování vlivů působících na úroveň mléčné a masné užitkovosti skotu,
 •   základní fyziologické projevy plemenic při říji a inseminaci,
 •   využití masných plemen skotu pro produkci kvalitního hovězího masa,
 •   chov masných plemen skotu v podhorských a horských oblastech,
 •   hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu koní,
 •   hodnocení výkonnosti koní,
 •   růstová schopnost prasat a drůbeže,
 •   kvalita vepřového a hovězího masa,
 •   šlechtění mateřských a otcovských populací prasat s ohledem na genetické markery,
 •   fyziologické pochody související s říjí a inseminací prasnic a prasniček,
 •   tvorba genetických zdrojů u hospodářských zvířat
 • ...