Aktuálně řešené projekty na katedře

Typ.pr.

Číslo projektu

Řešitel

hl.řešitel/

spoluřešitel


MZE

QK1910438

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických

a probiotických krmných aditiv ve výživě telat

 

 

 

   spoluřešitelé:

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., doc. Ing. František Lád, CSc.,

Ing. Anna Poborská

MZE

QK1910356

doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D.

spoluřešitel

Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů

MZE

QK1910242

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

 

Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření

a sběru dat

MZE

QK1910174

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 

Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování

vybraných parametrů v reálném čase

 

 

 

   spoluřešitelé:

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

MZE

QJ1530058

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

spoluřešitel

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci

zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu

MZE

QJ1510141

doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D.

spoluřešitel

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice.

MZE

QJ1510191

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

 

Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda

MZE

QJ1510141

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

spoluřešitel

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice.

MZE

QJ1530058

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

hlavní řešitel

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin

a potravin živočišného původu

 

 

 

   spoluřešitelé:

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

MZE

QJ1610096

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

hlavní řešitel

Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím nových metod česné laboratorní diagnostiky

a markerů geneticky podmíněné rezistence k infekci jako selekčního kritéria

MZE

QJ1510336

Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

spoluřešitel

Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných produktů cílenou

selekcí a modifikací profilu

 

 

   spoluřešitelé:

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., Ing. Roman Konečný, Ph.D.

MZE

QJ1510339

Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

spoluřešitel

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit

přidanou hodnotu

 

 

 

    spoluřešitelé:

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., Ing. Roman Konečný, Ph.D.

MZE

QJ1510336

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

spoluřešitel

Výzkum a podpora zdravotně  a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu

mastných kyselin mléčného tuku

MZE

QJ1510339

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

spoluřešitel

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav

s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR

MZE

QJ1510336

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

spoluřešitel

Výzkum a podpora zdravotně  a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací

profilu mastných kyselin mléčného tuku

 

 

 

   spoluřešitelé:

Ing. Roman Konečný, Ph.D.

MZE

QJ 1510339

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

spoluřešitel

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu

zemědělské produkce v ČR

Specifický v.

GAJU 028/2019/Z

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

hlavní řešitel

Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní

 

 

 

   spoluřešitelé:

doc., Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Specifický v.

072/2017/Z

Ing. Michaela Horčičková

hlavní řešitel

Diverzita a koevoluce kryptosporidií parazitujících u hlodavců rodu Rattus

Specifický v.

GAJU 019/2016/Z

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

hlavní řešitel

Výživa a technika chovu jako cesta k pohodě zvířat a kvalitě produktů

 

 

 

   spoluřešitelé:

Mgr. Veronika Čoudková, Mgr. Ing. Baštýřová Brutovská, Ing. Anna Poborská

Specifický v.

GAJU 002/2016/Z

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

hlavní řešitel

Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti

RVO

RVO-ZF

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Konference - Fyziologie 2019 - Konference fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat

RVO

RVO-ZF

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Konference - Fyziologie 2018 - Konference fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat

RVO

RVO-ZF

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

hlavní řešitel

vydání vědecké monografie „Noise Analysis at Different Technological Solutions

of Milking Device“

RVO

RVO-ZF

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

NutriNet 2017- 21. mezinárodní konference - Konference fyziologie, výživa

a welfare hospodářských zvířat

RVO

RVO-ZF

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

hlavní řešitel

Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách

VHČ

ZZN Pelhřimov

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Rozbor krmných pšenic

VHČ

Rumunsko

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Základní živinový rozbor kukuřičného zrna

 

Jihočeský voucher

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

hlavní řešitel

Optimalizace krmných směsí pro plemenné kance

SZIF

18/006/16210/231

/000049

Mgr. Čoudková

hlavní řešitel

Inovativní systém aktivního ustájení koní

 

 

 

   spoluřešitelé:

Mgr. Ing. Baštýřová Brutovská