Z konference Zootechnika 2018

Konference mladých vědeckých pracovníků s názvem Zootechnika 2018 byla již 8. ročníkem setkání studentů doktorských studijních programů v oblasti zootechniky pořádaným Katedrou zootechnických věd. Aktivními účastníky konference byli studenti Mendelovy univerzity v Brně, Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře a samozřejmě studenti naší fakulty.

Celkem 14 předložených prací představilo široký záběr problematiky od reprodukce skotu přes mikroklimatické podmínky ustájení a výživu plemenných býků až po produkci a kvalitu mléka koz, kvalitu spermatu beranů a efektivnost a produkční ukazatele chovu prasat. V letošním roce tvořil významný podíl prací věnovaných chovu a šlechtění koní, a to nejen z hlediska výsledků sportovních soutěží, sportovní výkonnosti, rodokmenové hodnoty a vyhodnocování výsledků kontroly dědičnosti hřebců na základě výkonnosti jejich potomků, ale byly předloženy také práce věnované zdravotní problematice koní ať už z pohledu následků pracovního zatížení nebo z hlediska výskytu parazitů.

Čtyřčlenná komise složená za zástupců SPU Nitra a MENDELU Brno pod vedením prof. Ing. Gustava Chládka, CSc. vybrala nejlepší příspěvky. Jako nejlepší vědeckou práci vyhodnotila komise příspěvek MVDr. Jana Vobra s názvem Kulhání jako limitující faktor reprodukce skotu. Druhým nejlepším příspěvkem byla Efektivita a rentabilita přikrmování selat do odstavu autorského kolektivu vedeného Ing. Ivanem Řezáčem. Třetí příčku obsadila Ing. Barbora Znoj Novotná s příspěvkem Extrudovaný len ve výživě plemenných býků. Všichni tři umístění jsou studenty naší fakulty. Samostatně byla hodnocena nejlepší práce věnovaná chovu koní, z pěti předložených prací vybrala odborná komise příspěvek Mgr. Ing. Anny Baštýřové Brutovské (také ze ZF JU) s názvem Hodnocení vlivu vybraných faktorů na intenzitu výskytu gastrointestinálních helmintů u koní. Cenu za tento příspěvek věnovala Česká společnost hipologická.

Konference se uskutečnila s podporou GAJU 019/2016/Z „Výživa a technika chovu jako cesta k pohodě zvířat a kvalitě produktů“ a České společnosti hipologické.