Státní závěrečné zkoušky oboru Zootechnika

Studenti bakalářského a magisterského studijního programu a oboru Zootechnika ve dnech 7.9. – 11.9. a 21. – 24. 9. 2020 budou obhajovat své práce a skládat státní závěrečné zkoušky.