Fyzioterapie

V pátek 3. 5. 2019 proběhl na Zemědělské fakultě JU, Katedře zootechnických věd první ze seminářů zabývající se problematikou z oblasti chovu koní s názvem Fyzioterapie.
Obsahem semináře pro zájemce z řad studentů i veřejnosti byly informace o problematice fasciálních řetězců, o strečinku koní, o možnosti senzomotorické stimulace u koní a seznámení s terapeutickou technikou Body wrap. Seminář se skládal z části teoretické a pokračoval částí praktickou, která probíhala ve stáji na účelovém zařízení. Zde si mohli všichni vyzkoušet prakticky to, co se naučili, na školních koních. Seminář byl veden vysoce kvalifikovanou a velmi zkušenou lektorkou Ing. Kateřinou Kumble.