Včelařství

Témata prezentací
Legislativa v chovu včely medonosné v ČR
Výběr aktuálních zákonů a vyhlášek týkající se chovu včel v ČR.
Požadavky na chov matek ČSV
Požadavky uznaného chovatelského sdružení - Apis mellifera carnica, Českého včelařského svazu, na chov včelích matek. Chovatelský řád, příručka plemenářské práce a šlechtitelský program.
Zkouškové okruhy - Včelařství
Zkouškové okruhy z předmětu VCEL a QVCEL.