Ichtyologie, Biologie ryb a Rybářství

Ichytologie
Studijní materiály a informace pro předmět Ichtyologie (ICHT, QICHT).
Rybářství
Studijní materiály a informace pro předmět Rybářství (RYBAR, QRYBA).
Biologie ryb
studijní materiály v přípravě